Sztandary strażackie

Straż pożarna to formacja zajmująca się przede wszystkim gaszeniem trawiącego budynki i przyrodę ognia, a także m.in. niwelowaniem skutków klęsk żywiołowych. Pierwsze wzmianki o tego typu służbach w starożytnym Rzymie pochodzą już z 6 r. n.e. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, która wiąże się z ratowaniem ludzkiego życia oraz całego dobytku.

Prezentowane tutaj sztandary strażackie wyrażają dumę z wykonywania tego zawodu i podkreślają poczucie wspólnoty w danej jednostce. Zamawiają je oddziały zarówno PSP, jak i OSP, często decydując się na umieszczenie oprócz napisu także symbolu swojej pracy. Może to być np. sprzęt strażacki lub postać św. Floriana.

Podobne realizacje